4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
Rejestracja
Użytkownik:
Hasło:

Zalogować automatycznie przy następnej wizycie?


Losowe zdjęcie

Jelcz 120MM/1 #612
Jelcz 120MM/1 #612 nowe
Komentarzy: 0
davidbel2

Nowa Sól

(Hits: 10644)
Podkategorie
? Nowa Sól (7) nowe
DOZAMET Nowa Sól (0)
Dozamet Nowa Sól, ul. Nowotki.
Kochamy Polską Motoryzację (0)
Prywatna kolekcja pojazdów samochodowych wyprodukowanych w Polsce, mieszcząca się w starej remizie strażackiej.

ul. Generała Stanisława Grota-Roweckiego 11.
67-100 Nowa Sól

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SubBus" Sp. z o.o. (4) nowe
Miejski Zakład Komunikacji (1) nowe
Miejski Zakład Komunikacji w Nowej Soli

Historia:
Utworzony 1 lipca 1989 roku na bazie Oddziału Nowa Sól WPKM Zielona Góra pod nazwą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Nowej Soli.
Organem założycielskim było Miasto Nowa Sól.
W 1991 roku zmieniono nazwę na Miejski Zakład Komunikacji.
W 1995 roku zakład poddano likwidacji, a tabor w całości przekazano w użytkowanie PPKS Nowa Sól.
W 1995 roku zakończono likwidację zakładu, a w 1996 roku poprzez przetarg ogłoszony przez Miasto Nowa Sól tabor MZK stał się własnością PPKS Nowa Sól.

PPKS Nowa Sól, teraz pod nazwą PKS Nowa Sól Sp. z o.o. do dzisiaj obsługuje komunikację miejską w Nowej Soli.

(1975-1983) PKM Zielona Góra O/Nowa Sól
(1984-1989) WPKM Zielona Góra O/Nowa Sól
(1989-1991) MPK Nowa Sól
(1991-1995) MZK Nowa Sól

Ośrodek Szkolenia Kierowców ''Łabędź'' Stanisław Łabędź (0)
Ośrodek Szkolenia Kierowców ''Łabędź'' Stanisław Łabędź

ul. Gimnazjalna 13
67-100 Nowa Sól

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (611) nowe
Historia firmy sporządzona przez Remika:

(01.07.1952-1975) (PPKS Zielona Góra ET/Nowa Sól)
Dnia 01.07.1952 roku została wyłoniona Ekspozytura Towarowa w Nowej Soli z mniejszej Ekspozytury Państwowej Komunikacji Samochodowej Zielona Góra i zlokalizowana została w pomieszczeniach przy ul. Moniuszki 3, róg ul. Garbarskiej.
Przez pierwsze 3 lata gospodarka nowosolskiego PKS opierała się na nielicznym taborze, natomiast już w roku 1970 przedsiębiorstwo prężnie się rozwijało i zatrudniało 326 pracowników.

(1975-1983) Oddział IV WP PKS Zielona Góra. (WPPKS ZIelona Góra O/Nowa Sól)
W 1975 roku nowy podział administracyjny spowodował zmiany organizacyjne i przedsiębiorstwo wraz z kilkoma innymi oddziałami byłego województwa zielonogórskiego i legnickiego stanowiło 17 okręg komunikacyjny w kraju. Od roku 1976 nowosolski PKS świadczył usługi nie tylko towarowo-spedycyjne, ale również przewozu osób. W skład przedsiębiorstwa zostały przypisane Placówki terenowe w Wolsztynie i Szprotawie.

(1983-30.06.1990) Oddział IV KPKS Zielona Góra (KPKS Zielona Góra O/Nowa Sól)

(01.07.1990-31.07.2004) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Nowa Sól (PPKS Nowa Sól)
Momentem przełomowym w działalności przedsiębiorstwa były przemiany dokonane w 1989 roku, gdzie zlikwidowano Dyrekcję Generalną PKS w Warszawie i Dyrekcje Okręgowe, a wszystkie Oddziały uzyskały osobowość prawną i stały się odrębnymi jednostkami.
Od 01.07.1990. nowosolski PKS prowadził działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy. Przedsiębiorstwa dysponowały samodzielnym zapleczem technicznym, dworcami autobusowymi oraz stacjami paliw. Stacja Diagnostyczna w Nowej Soli swą działalność datuje od 1999 r., wyposażona w urządzenia nowoczesnej generacji pozyskała przez lata grono stałych klientów.

(01.08.2004-2014) (PKS Nowa Sól Sp. z o.o.)
Dnia 01.08.2004. dobiegł końca proces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej i przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą PKS Nowa Sól Sp. z o.o.
Jak prywatyzowano PKS Nowa Sól Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki Opublikowano: 2004-11-02 23:09:15. Prywatyzacja PPKS w Nowej Soli była procesem złożonym. Początki podejmowanych działań prywatyzacyjnych miały miejsce w kwietniu 2000 roku, kiedy to grupa pracowników z Placówki terenowej PPKS w Wolsztynie wystąpiła z wnioskiem do Wojewody o prywatyzację z inwestorem zewnętrznym lub wyłącznym udziałem pracowników. Inicjatywa Oddziału wolsztyńskiego nie uzyskała poparcia zarówno ze strony Rady Pracowniczej jak i czterech pozostałych organizacji związkowych, działających w PPKS w Nowej Soli. Ponownie, po dokonanych zmianach w kierownictwie Przedsiębiorstwa, w marcu 2003 roku rozpoczęły się działania zmierzające do prywatyzacji. Podjęte zostały na skutek propozycji złożonej w liście intencyjnym Wojewodzie Lubuskiemu przez firmę INTERTRANS PKS S.A. w Głogowie zawiązania Spółki prawa handlowego, do której w formie aportu Wojewoda w imieniu Skarbu Państwa wniósłby PPKS w Nowej Soli. Wojewoda po rozważeniu listu intencyjnego w kwietniu 2003 roku wydał decyzję o przygotowaniach do prywatyzacji Przedsiębiorstwa. W trybie przetargu publicznego została wybrana firma konsultingowa, która wykonała analizę prywatyzacyjną dla PPKS, zawierającą między innymi wycenę Przedsiębiorstwa. Analizę sporządziła firma Bisness Consulting Sp. z o.o. z Katowic. Wykonana analiza została odebrana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Lubuskiego. Dysponując analizą prywatyzacyjną, Wojewoda w październiku 2003 roku w dzienniku RZECZPOSPOLITA zamieścił ogłoszenie zapraszające inwestorów krajowych i zagranicznych do udziału w prywatyzacji bezpośredniej PPKS w Nowej Soli, polegającej na wniesieniu przedsiębiorstwa jako aportu do Spółki prawa handlowego. Wpłynęło sześć ofert spośród których pięć zostało zakwalifikowanych do negocjacji (INTERTRANS PKS S.A Głogów, Konsorcjum - PKS S.A Żary i PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o., PKS Zielona Góra Sp. z o.o., PKS Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki i Connex Polska Sp. z o.o. Warszawa)(szóstym inwestorem była prawdopodobnie Spółka pracownicza). Wybranym inwestorem, który uzyskał akceptację Wojewody zostało Konsorcjum zawiązane przez inwestorów strategicznych PKS S.A w Żarach i PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Istotnym kryterium oceny i wyboru inwestora do prywatyzacji PPKS w Nowej Soli była przedstawiona strategia rozwoju nowego podmiotu po prywatyzacji, jak również wiarygodność inwestorów wyrażona w opiniach różnych organizacji w zakresie aspektów gospodarczych, finansowych i społecznych. W dniu 2 sierpnia 2004 roku, w formie aktu notarialnego została podpisana umowa o utworzeniu firmy pod nazwą PKS Nowa Sól Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do której w formie aportu wniesione zostało PPKS w Nowej Soli. Udziałowcami Spółki zostali: Skarb Państwa oraz inwestorzy strategiczni: PKS S.A w Żarach i PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.200 tys. zł. Udziały objęte przez inwestorów strategicznych w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 3.200 tys. zł. Integralną część umowy spółki stanowi pakiet inwestycyjny w którym zapisano, iż w okresie trzech lat od zawiązania Spółki zostaną poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 4 mln złotych oraz pakiet socjalny zawarty w dniu 6 marca 2004 roku pomiędzy inwestorami strategicznymi a związkami zawodowymi, działającymi w Przedsiębiorstwie, w którym zostały określone gwarancje zatrudnienia pracowników PPKS przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy Spółki. Ponadto, uprawnionym pracownikom przysługiwać będzie prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów należących do Skarbu Państwa - zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa. Dopływ gotówki do nowo utworzonej Spółki, korzystny pakiet inwestycyjny oraz socjalny dla pracowników stanowią podstawę do osiągnięcia zamierzonego efektu prywatyzacji w postaci utworzenia podmiotu gospodarczego o ustabilizowanej pozycji na rynku przewozowym, pozwalającym sprostać wymogom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

(2014-) (PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji).
W wyniku politycznego planu wyprzedaży udziałów w Spółkach należących do Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu RP ogłosiło listę Spółek w których zamierza się pozbyć swoich udziałów. W 2014 roku prawie cały pakiet udziałów należący do Skarbu Państwa za cenę 1 miliona złotych ponownie wykupiło Konsorcjum firm PKS S.A. Żary i PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o.. Niestety po upływie dwóch tygodni ogłoszono postawienie PKS Nowa Sól w stan likwidacji. Planowana działalność firmy miała zakończyć się do końca 2016 roku.

(01.09.2016) likwidacja Placówki terenowej w Wolsztynie i otwarcie Placówki terenowej PKS Gorzów Wlkp.

(02.01.2017) likwidacja Placówki terenowej w Szprotawie. PKS Gorzów Wielkopolski ogłosił na swojej stronie internetowej, powstanie Placówki terenowej w Nowej Soli.

(01.04.2017) wszystkie linie obsługiwane przez PKS Nowa Sól zostały przejęte przez PKS Gorzów Wielkopolski.

Sporządzono przy pomocy informacji zawartych w książce 60 lat za kółkiem PKS Zielona Góra, strony PKS Nowa Sól (historia) i informacji prasowych.

Strona internetowa firmy znajduje się tu:
http://www.pks.nowasol.pl/

Przewozy Pasażerskie ''Ed-Trans'' Edward Romański (3) nowe
Przewozy Pasażerskie ''Ed-Trans'' Edward Romański

ul. Wrocławska
67-100 Nowa SólZnaleziono zdjęć: 0 na 0 stronie(ach). Wyświetlone zdjęcia: 0 do 0.

Nie ma zdjęć w tej kategorii
Zdjęć na stronie: 

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: Nowa Sól (Nowe zdjęcia)

Designed by Mychas  free 4images template affordable hosting